تک نوازی و دو نوازی | عدالت نصیب اف

هنر ساز

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 هیجران کرمی 06:11 0 1,000 تومان
2 ماهور تصنیفی 11:39 0 1,000 تومان
3 تصنیف و ارتا ساری تل 07:38 0 1,000 تومان
4 قاراجا (یا ال هاواسی) 08:09 0 1,000 تومان
5 گرایلی 04:53 0 1,000 تومان
6 تصنیف و نخچیوانی (نخجوانی) 09:04 0 1,000 تومان
7 گویچه گلو 04:44 0 1,000 تومان
8 شاهسونی 08:14 0 1,000 تومان
9 کوراغلو مصریسی 05:29 0 100 تومان
10 یانیق کرم گزلمسی 07:51 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
عدالت نصیب اف
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
ن-1118/40
کد کتابخانه ملی
17212و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.