تک نوازی و دو نوازی | حیدر کاکی

نوای تنبور

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 وه هار (بهار) 05:22 0 1,000 تومان
2 مقام شاخوشینی 07:13 0 1,000 تومان
3 پریشان یار 03:42 0 1,000 تومان
4 نوای کهن 03:53 0 1,000 تومان
5 نوای تنبور 05:23 0 1,000 تومان
6 یاد یار 05:15 0 1,000 تومان
7 آواز عشق 07:04 0 1,000 تومان
8 وصل یار 04:18 0 1,000 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
حیدر کاکی
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-58
کد کتابخانه ملی
17076و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.