1 تصنیف عاشقم من 05:13 0 900 تومان
2 درآمد سازی 02:08 0 900 تومان
3 چهار مضراب 01:53 0 900 تومان
4 ساز و آواز (درآمد و چکاوک) 07:32 0 900 تومان
5 تصنیف بیداد 02:17 0 900 تومان
6 ساز و آواز (بیداد و شوشتری) 06:51 0 900 تومان
7 تصنیف شوشتری 02:58 0 900 تومان
8 ساز و آواز (بیات راجه و اوج) 06:39 0 900 تومان
9 تصنیف همایون 07:17 0 900 تومان
10 ساز و آواز (مثنوی) 07:34 0 900 تومان
11 رنگ همایون 01:47 0 900 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.