الکترونیک | فرشاد خشنود (باکتری خان)

روزگار مجازی 1

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پایان (زمین) 01:40 1 800 تومان
2 بامداد 02:36 0 800 تومان
3 پگاه 05:14 1 800 تومان
4 گرم گاه 02:35 0 800 تومان
5 پسین گاه 04:27 0 800 تومان
6 شام گاه 02:25 0 800 تومان
7 شب 04:07 0 800 تومان
8 بهار 06:25 0 800 تومان
9 تابستان 04:53 0 800 تومان
10 پاییز 04:12 0 800 تومان
11 زمستان 01:40 0 800 تومان
12 یادبود (برای زمین) 01:50 0 800 تومان

اطلاعات

ناشر
پنج برگ هنر
خواننده
فرشاد خشنود (باکتری خان)
باکتری خان (ماکیچی)
ژانر
الکترونیک
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-162
کد کتابخانه ملی
17174و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.