سنتی | سعید کامجو

نه بدایت، نه نهایت

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 آرام 03:27 0 700 تومان
2 گذر آواها 05:06 0 700 تومان
3 کلا 01:45 0 700 تومان
4 یادمان کودکی 02:41 0 700 تومان
5 عظیما 03:08 0 700 تومان
6 بر کناره ی خزر 04:05 0 700 تومان
7 نه بدایت، نه نهایت 04:48 0 700 تومان
8 پچپچه ی باد 04:55 0 700 تومان
9 تا چند 02:32 0 700 تومان
10 همیشه در میان 02:20 0 700 تومان
11 بنگر 03:22 0 700 تومان
12 پرواز در باد 01:43 0 700 تومان
13 خلسه 02:42 0 700 تومان
14 رفتگان این راه دراز 10:53 0 700 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
سعید کامجو
حبیب حسینی
ژانر
سنتی
سال انتشار
1395
کد مجوز
94-9101
کد کتابخانه ملی
و16799
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.