تکنوازی و دو نوازی | mozaffar shafi'i

Dir_Gaahi_Ast

7,000Toman (0 )
# Title
1 آه کز تاب دل سوخته 04:38 1 799 Toman
2 آواز و سنتور 08:03 1 799 Toman
3 سایه و سرو «تقدیم به پدر و مادر مهربونم» 03:17 0 799 Toman
4 سه تار و آواز 06:34 0 799 Toman
5 بی قرار 05:32 0 799 Toman
6 تکنوازی کمانچه 02:32 0 799 Toman
7 چهارمضراب بیداد و آواز 08:54 0 799 Toman
8 خدا را تو مرو 01:36 0 799 Toman
9 آواز و تار 05:53 0 799 Toman
10 روی دل آرا 03:25 0 799 Toman

Information

خواننده
مظفر شفیعی
هادی اینانلو
ژانر
آوازی
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
1390
کد مجوز
6872
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.