تکنوازی و دو نوازی | faraz kaviani

Zemestan_Tanhaie

7,000Toman (0 )
# Title
1 باران بی بهانه عصرگاه، اتفاق سردی در راه 04:11 1 899 Toman
2 رقصی آرام، اینک برگ ریز 03:37 0 899 Toman
3 آن صبح زمستانی پشته های کبود ابر بعد از یک تند باد 04:12 0 899 Toman
4 بلور، رعد، می نشینم در مسیر باد و از خشم سرما پناه میبرم به 02:36 0 899 Toman
5 زمستان، تنهایی 06:01 0 899 Toman
6 حریر مه، روی گونه ی کشیده بیشه زار 03:00 0 899 Toman
7 نه آرام، نه شوریده 08:14 0 899 Toman
8 مثل خواب زمین در نوازشهای باران و جوانه 03:17 0 899 Toman
9 آوای چلچله در گوش دشت 05:34 0 899 Toman

Information

خواننده
فراز کاویانی
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
1389
کد مجوز
6672
MusicCover profileImage

Comments

No data to display.