تکنوازی و دو نوازی | فراز کاویانی

هنگامه های پگاه

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 هنگامه های پگاه 05:33 0 799 تومان
2 کرشمه خورشید 02:45 0 799 تومان
3 صبح امید واران 06:24 0 799 تومان
4 زیر بوسهای باران 03:28 0 799 تومان
5 خط مه و ماه 03:20 0 799 تومان
6 شوریدگی 03:11 0 799 تومان
7 خطی خطی های باران 03:46 0 799 تومان
8 این دگر من نیستم 04:39 0 799 تومان
9 راز بلند آواز 03:27 0 799 تومان
10 رقصی از صوفیانه ها 07:11 0 799 تومان

اطلاعات

خواننده
فراز کاویانی
ژانر
گروه نوازی
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
1390
کد مجوز
7123
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.