آوازی | مظفر شفیعی

ابوعطا

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 مقدمه و آواز 08:14 0 1,199 تومان
2 حجاز 04:50 0 1,199 تومان
3 چهارمضراب همراه با آواز چهارپاره 05:40 0 1,199 تومان
4 کردبیات 05:51 0 1,199 تومان
5 اوج 04:48 0 1,199 تومان
6 تصنیف ای کبوتر 04:27 0 1,199 تومان

اطلاعات

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.