جاز | بابک صفرنژاد

دوست قدیمی

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 Old Friend 02:58 0 599 تومان
2 Back To The Country 02:39 0 599 تومان
3 Harmonica 04:20 0 599 تومان
4 Worried Mind 03:40 0 599 تومان
5 Do Not Leave Me - Ne me Quittie Pas 03:26 0 599 تومان
6 Funky Mardi Gras 02:53 0 599 تومان
7 Coeur de Bois 03:39 0 599 تومان
8 Por Boy Boogie 02:34 0 599 تومان
9 North Land 03:13 0 599 تومان
10 Mountain Breakdawn 01:25 0 599 تومان
11 G‐Bop 03:59 0 599 تومان
12 Si Mohr 03:00 0 599 تومان
13 Steve's Shuffle 03:11 0 599 تومان
14 Windmile of Your Mind 02:39 0 599 تومان

اطلاعات

خواننده
بابک صفرنژاد
ژانر
جاز
سال انتشار
1388
کد مجوز
6206

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.