تکنوازی و دو نوازی | وحید اسداللهی

ریما (دوئت گارمان و ناقاره)

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 سون پاییز (شور و همایون 2) 08:58 0 1,599 تومان
2 شادلیخ رینگی (درآمد سه گاه) 07:40 0 1,599 تومان
3 کوچری (فولکلور آذربایجان) 05:11 0 1,599 تومان
4 درآمد سه گاه 04:27 0 1,599 تومان
5 هیوا گلی (فولکلور) 06:21 0 1,599 تومان
6 رنگ مینا 07:04 0 1,599 تومان

اطلاعات

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.