تکنوازی و دو نوازی | سیامک صالحی

آسمان چشمان تو

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 تکنوازی سه تار 02:10 0 799 تومان
2 جدایی 06:58 0 799 تومان
3 سرمستی (قسمت اول) 05:20 0 799 تومان
4 تکنوازی سه تار 2 02:11 0 799 تومان
5 آسمان چشمان تو 04:24 0 799 تومان
6 سرمستی (قسمت دوم) 03:36 0 799 تومان
7 تکنوازی عود 01:19 0 799 تومان
8 ای باغبان 03:40 0 799 تومان
9 هفت شهر (قسمت اول) 03:59 0 799 تومان
10 هفت شهر (قسمت دوم) 04:42 0 799 تومان

اطلاعات

خواننده
سیامک صالحی
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
1392
کد مجوز
92-8016
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.