تکنوازی و دو نوازی | کاوه صالحی

زخمه بر تار

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 بداهه نوازی در آواز ابوعطا 13:29 0 899 تومان
2 پیش درآمد ابوعطا 04:22 0 899 تومان
3 رامکلی 01:28 0 899 تومان
4 ضربی ابوعطا 02:23 0 899 تومان
5 سیخی 02:14 0 899 تومان
6 حجاز 01:11 0 899 تومان
7 ضربی حجاز 04:14 0 899 تومان
8 تکنوازی تمبک 04:54 0 899 تومان
9 چهارمضراب 03:32 0 899 تومان

اطلاعات

خواننده
کاوه صالحی
ژانر
تکنوازی و دو نوازی
سال انتشار
1392
کد مجوز
92-8077
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.