گروه نوازی، آوازی | تریوی شمیرانی

دوار

9,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دوار 02:57 2 900 تومان
2 عطار 06:15 0 900 تومان
3 مشاعره 03:00 1 900 تومان
4 کم کم 04:35 0 900 تومان
5 شکسته 04:33 0 900 تومان
6 در امید 07:18 0 900 تومان
7 هفت رنگ 06:35 0 900 تومان
8 رنگ کیان 02:09 0 900 تومان
9 رنگ الیجا 05:10 0 900 تومان
10 رقص دستان قسمت اول 02:28 0 900 تومان
11 با نمک قسمت دوم 03:21 0 900 تومان
12 خداداد کجاست قسمت سوم 02:24 0 900 تومان
13 دوار 02:12 0 900 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
تریوی شمیرانی
ژانر
گروه نوازی، آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
94-8768
کد کتابخانه ملی
16284و

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.