بهمن کاظمی

روایت آوازی از استادان قدیم ایران لوح 2

آوازی
(0 )

9,000 تومان
1 سید علی اصغر کردستانی - دستگاه همایون ، بیداد، تصنیف دشتی 15:07 1 1,500 تومان
2 درویش حسن خراباتی - آواز بیات اصفهان 13:23 0 1,500 تومان
3 حسن شیری - آواز بیات اصفهان 07:18 0 1,500 تومان
4 غلامرضا قیطانچی - آواز بیات اصفهان 12:25 0 1,500 تومان
5 علی البرزی - آواز بیات اصفهان 10:30 0 1,500 تومان
6 ابوالحسن اقبال آذر - آواز بیات اصفهان 10:39 0 1,500 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.