الکترونیک | احسان صبوحی

هایکوها

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 تکوین 03:18 2 800 تومان
2 فصل بهار 03:01 0 800 تومان
3 بیداری زمین 02:46 0 800 تومان
4 ای عشق 02:25 0 800 تومان
5 تابستان است... 02:21 0 800 تومان
6 درخت و سپیده 02:01 0 800 تومان
7 نارون پیر 02:46 0 800 تومان
8 احساس پاییز 03:46 0 800 تومان
9 به رنگ پاییز 02:17 0 800 تومان
10 نور سرد 02:34 0 800 تومان
11 شب، دریا، زمستان 02:23 0 800 تومان
12 دانه ی برف 02:21 0 800 تومان
13 شب زمستانی 02:21 0 800 تومان
14 یک روز مهمان من باش! 02:09 0 800 تومان
15 سه گنجشک 02:24 0 800 تومان
16 سنگفرش 02:13 0 800 تومان
17 من دیدمش ... 02:42 0 800 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
احسان صبوحی
فوکین فرهوف
گردا گرتنز
ژانر
الکترونیک
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-210
کد کتابخانه ملی
17201و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.