تلفیقی | گروه داماهی

داماهی

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دخترک 05:29 0 600 تومان
2 یار عزیز 01:22 0 600 تومان
3 بمان 05:06 0 600 تومان
4 صندلی 05:00 0 600 تومان
5 محله خاموشان 05:14 0 600 تومان
6 سوگند 06:52 0 600 تومان
7 لنج و بیوه 04:32 0 600 تومان
8 شبهای روز 06:42 0 600 تومان
9 گوش واره 05:30 0 600 تومان
10 ترنگ 04:49 0 600 تومان
11 مردن مردانه 06:29 0 600 تومان
12 صدا 05:25 0 600 تومان
13 گلبوته 06:18 0 600 تومان
14 سامبای بهار 06:16 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
نشر موسیقی نوفه
خواننده
گروه داماهی
ژانر
تلفیقی
سال انتشار
1394
کد مجوز
94-8818
کد کتابخانه ملی
و16370

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.