پاپ | چارلز آزناوو

برگزیده آثار چارلز آزناوو 2

7,200 تومان (0 )
# عنوان
1 Moi ifais mon rond 02:49 0 600 تومان
2 Viens au creux de mon epaule 03:17 0 600 تومان
3 La bagarre 03:17 0 600 تومان
4 Viens 03:03 0 600 تومان
5 Rentre chez toi et pleure 03:13 0 600 تومان
6 Parce que 02:24 0 600 تومان
7 Je taime comme ca 02:52 0 600 تومان
8 Les chercheurs dor 03:09 0 600 تومان
9 Monsieur Jonas 02:23 0 600 تومان
10 Quelque part dans la nuit 03:01 0 600 تومان
11 Lemigrant 02:56 0 600 تومان
12 Heureux avec des riens 03:17 0 600 تومان
13 Toi 02:32 0 600 تومان
14 Je voudrais 03:30 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
نی داوود
خواننده
چارلز آزناوو
ژانر
پاپ
سال انتشار
1395
کد مجوز
5260/ک
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.