پاپ ایرانی | آیسا حیدری

بخشش

3,000 تومان (0 )
# عنوان
1 رسوایی 04:21 2 300 تومان
2 نقاشی 03:25 0 300 تومان
3 دلتنگی 03:27 0 300 تومان
4 ژست تکراری 03:39 0 300 تومان
5 دلخوشی 03:34 0 300 تومان
6 تحقیر 03:13 0 300 تومان
7 تکلیف روشنه 03:55 0 300 تومان
8 بخشش 03:41 1 300 تومان
9 عیدانه 04:02 0 300 تومان
10 چه خوشحالم 03:15 0 300 تومان
11 بی کلام (رسوایی) 04:21 0 300 تومان

اطلاعات

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.