فولکلور | مرتضی احمدی

صدای طهرون قدیم 4

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 الفبا 02:52 3 700 تومان
2 گندم رو کی میخوره؟ 04:25 5 700 تومان
3 سر شب 02:47 6 700 تومان
4 دزده 02:47 6 700 تومان
5 افاده ای 02:39 2 700 تومان
6 ای بنازم 02:47 2 700 تومان
7 وقتی از هند اومدم 02:29 5 700 تومان
8 قد کوتوله 01:58 1 700 تومان
9 گفتم 02:57 1 700 تومان
10 کی بهت یاد داده 01:43 0 700 تومان
11 حلقه به گوش (جیگر جون) 05:50 0 700 تومان
12 خوشم باشه 03:09 0 700 تومان
13 ارباب خودم 02:10 0 700 تومان

اطلاعات

ناشر
آوا خورشید
خواننده
علی رحیمی
بهرنگ بقایی
مرتضی احمدی
حسین کوشکانی
ژانر
فولکلور
سال انتشار
1395
کد مجوز
94-8890
کد کتابخانه ملی
و16496
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.