آوازی | علیرضا راستین فر

شب و خاموشی

11,000 تومان (0 )
# عنوان
1 پیش در آمد، سماع مستان 08:05 1 1,300 تومان
2 چهار مضراب، حکایت فراق 06:30 2 1,300 تومان
3 در آمد، اجرای سه تار 03:55 1 1,300 تومان
4 تصنیف پرسش 06:19 2 1,300 تومان
5 تصنیف مژده ی دلدار 05:47 2 1,300 تومان
6 حاجیانی و جامه دران 03:55 1 1,300 تومان
7 قطعه ی عراق و اجرای سه تار 08:07 1 1,300 تومان
8 رهاب و فرود اجرای سه تار 02:19 0 1,300 تومان
9 تصنیف شب و خاموشی 07:46 0 1,300 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.