نوگرا | لیزا لین

Seasons Of The Soul

رایگان (0 )
# عنوان
1 Welcome 04:38 57 رایگان
2 Fair Wind 05:10 16 رایگان
3 Isla Del Luna 05:15 5 رایگان
4 Firebird 04:54 8 رایگان
5 Bandora's Box 05:38 2 رایگان
6 The White Ship of Hope 05:08 2 رایگان
7 Morning Dove 07:09 6 رایگان
8 Majestica 05:25 3 رایگان
9 The Light and the Longing 05:19 2 رایگان
10 Faire Thee Well 04:28 2 رایگان

اطلاعات

ناشر
سایر
خواننده
جمعی از هنرمندان
لیزا لین
ژانر
نوگرا
سال انتشار
1395

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.