گروه نوازی | احسان ذبیحی فر

چهارگان (لوح دوم)

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 بهار (پیش درآمد) 04:14 0 1,600 تومان
2 آواز (درآمد) 04:10 0 1,600 تومان
3 صبا (چهار مضراب) 04:50 0 1,600 تومان
4 کمانه ها (بیات راجه) 04:58 0 1,600 تومان
5 نغمه (کرشمه) 06:27 0 1,600 تومان
6 غژکان (بوسلیک) 06:04 0 1,600 تومان
7 بداهه (سوز و گداز) 04:13 0 1,600 تومان
8 موسیو (رنگ) 03:52 0 1,600 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.