گروه نوازی | احسان ذبیحی فر

چهارگان (لوح اول)

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 فراق 04:34 0 1,600 تومان
2 آشفتگی 06:13 0 1,600 تومان
3 پابرهنه در بهشت 04:35 0 1,600 تومان
4 کرانه 08:04 0 1,600 تومان
5 محلی 4 04:04 0 1,600 تومان
6 نوا 08:31 0 1,600 تومان
7 تجربه ی ناموفق 04:16 0 1,600 تومان
8 افشاری (پنجگان، چهارگان با همراهی تمبک) 06:17 0 1,600 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.