کلاسیک | آنتونیو ویوالدی

استرو آرمونیکو اپوس3 (2)

7,000 تومان (0 )
# عنوان
1 Con : No.7 In F Major :Andante 03:29 0 400 تومان
2 Con : No.7 In F Major :Adagio 01:16 0 400 تومان
3 Con : No.7 In F Major :Allegro 02:28 0 400 تومان
4 Con : No.7 In F Major :Adagio-Allegto 02:11 0 400 تومان
5 Con : No.8 In A Minor :Allegro 03:32 0 400 تومان
6 Con : No.8 In A Minor :Larghetto 03:42 0 400 تومان
7 Con : No.8 In A Minor :Allegro 03:16 0 400 تومان
8 Con : No.9 In D Major :Allegro 02:07 0 400 تومان
9 Con : No.9 In D Major :Larghrtto 03:36 0 400 تومان
10 Con : No.9 In D Major :Allegro 02:05 0 400 تومان
11 Con : No.10 In B Minor :Allegro 03:42 0 400 تومان
12 Con : No.10 In B Minor :Largo-Larghetto_Adagio-Largo 02:12 0 400 تومان
13 Con : No.10 In B Minor :Allegro 03:14 0 400 تومان
14 Con : No.10 In B Minor :Allegro 03:42 0 400 تومان
15 Con : No.11 In B Minor :Largo E Spiccato 02:22 0 400 تومان
16 Con : No.11 In B Minor :Allegro 02:18 0 400 تومان
17 Con : No.12 In E Major :Allegro 03:25 0 400 تومان
18 Con : No.12 In E Major :Largo 03:24 0 400 تومان
19 Con : No.12 In E Major :Allegro 02:43 0 400 تومان

اطلاعات

ناشر
ایران گام
خواننده
آنتونیو ویوالدی
ژانر
کلاسیک
سال انتشار
0
کد مجوز
939/ک
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.