گروه نوازی، آوازی | محمدرضا رستمیان

ماه فلک

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 تصنیف وطن در چهارگاه 05:53 0 900 تومان
2 تصنیف باران در ماهور 04:29 0 900 تومان
3 ساز و آواز ماهور در گوشه های درآمد، داد، گشایش، حصار، خاوران، شکسته 12:38 0 900 تومان
4 تصنیف از یاد رفته در ماهور 04:33 0 600 تومان
5 تصنیف مهر و وفا در مایه اصفهان 05:04 0 900 تومان
6 ساز و آواز بیات اصفهان 09:02 0 900 تومان
7 تصنیف خوشه چین در مایه اصفهان 03:03 0 900 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
علی رستمیان
محمدرضا رستمیان
ژانر
گروه نوازی، آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
93-8236
کد کتابخانه ملی
15530
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.