موسیقی فیلم | مسعود سخاوت دوست

جنون نو (منتخب موسیقی فیلم)

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 لا لی لو لا (نفس) 01:21 0 400 تومان
2 مرثیه ی غبار (نفس) 02:28 0 400 تومان
3 سرود تاب (نفس) 01:44 0 400 تومان
4 پایان (نفس) 04:21 0 400 تومان
5 رقص و مرثیه (نفس) 03:52 0 400 تومان
6 دریا در یاد (پاپ) 01:21 0 400 تومان
7 نفس (پاپ) 01:38 0 400 تومان
8 از نفس افتاده (پاپ) 01:28 0 400 تومان
9 رقص (پاپ) 01:33 0 400 تومان
10 سرگشته (پاپ) 02:31 0 400 تومان
11 آزادی (پاپ) 02:03 0 400 تومان
12 اندوه (پاپ) 01:46 0 400 تومان
13 مقدمه (سایه های موازی) 01:15 0 400 تومان
14 اتاق (سایه های موازی) 01:15 0 400 تومان
15 شک (سایه های موازی) 02:00 0 400 تومان
16 میان هیچکس، گفت و گو (سایه های موازی) 01:53 0 400 تومان
17 راه (سایه های موازی) 02:46 0 400 تومان
18 گذشتن (سایه های موازی) 01:32 0 400 تومان
19 بعد از تو (سایه های موازی) 02:02 0 400 تومان
20 سایه ها (ماهی سیاه کوچولو) 03:37 0 400 تومان
21 تنهایی و مرد (ماهی سیاه کوچولو) 01:20 0 400 تومان
22 گریزگاه (ماهی سیاه کوچولو) 03:14 0 400 تومان
23 تنهایی ام را تکرار کن (ماهی سیاه کوچولو) 01:28 0 400 تومان
24 خشم (ماهی سیاه کوچولو) 02:26 0 400 تومان
25 کسی نمیخواند (ماهی سیاه کوچولو) 01:58 0 400 تومان
26 صید و صیاد (ماهی سیاه کوچولو) 02:56 0 400 تومان
27 بی فرجام (ماهی سیاه کوچولو) 03:00 0 400 تومان

اطلاعات

ناشر
نشر و پخش جوان
خواننده
مسعود سخاوت دوست
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-434
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.