نواحی-مقامی | چنگیز مهدی پور

دیدار نو

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دلبرا در ماهور 04:16 0 500 تومان
2 دو ضربی در ماهور 05:11 0 500 تومان
3 ضربی در دوگاه 03:36 0 500 تومان
4 چرخش در دوگاه 04:57 0 500 تومان
5 پیچ و تاب 05:34 0 500 تومان
6 ضربی شکسته قره باغ 02:15 0 500 تومان
7 تصنیف آرزو قزم 02:49 0 500 تومان
8 تصنیف دلبر من 04:46 0 500 تومان
9 ضربی زابل 06:21 0 500 تومان
10 ضربی شور 04:07 0 500 تومان
11 دوضربی شور 04:02 0 500 تومان
12 تصنیف باخاباخا پولارا 05:33 0 500 تومان
13 رنگ سه گاه یتیم 03:22 0 500 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
محمد اخوان
چنگیز مهدی پور
ژانر
نواحی-مقامی
سال انتشار
1395
کد مجوز
ت4/2661
کد کتابخانه ملی
-

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.