آوازی | جلیل شهناز

دفتر تار و آواز 6 (دستگاه سه گاه)

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد سه گاه 00:52 0 100 تومان
2 چهارمضراب 1 02:24 0 100 تومان
3 چهارمضراب 2 01:46 0 100 تومان
4 درآمد سه گاه تار 00:22 0 100 تومان
5 درآمد اول: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد 01:41 0 100 تومان
6 درآمد دوم: حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 01:15 0 100 تومان
7 زابل: این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 01:09 0 100 تومان
8 چهارمضراب زابل 01:06 0 100 تومان
9 زابل: این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 2 01:16 0 100 تومان
10 چهارمضراب مخالف سه گاه 02:29 0 100 تومان
11 درآمد مخالف با تحریر 01:29 0 100 تومان
12 مخالف: در خم زلف تو اویخت دل از چاه زنخ 00:58 0 100 تومان
13 مخالف نوع دیگر: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت 01:18 0 100 تومان
14 مخالف و مغلوب: هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است 01:28 0 100 تومان
15 حصار: زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت 01:02 0 100 تومان
16 حصار و مویه: هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است 01:18 0 100 تومان
17 مویه: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید 01:12 0 100 تومان
18 مویه و فرود: چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار 01:48 0 100 تومان
19 فرود به سه گاه: صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی 01:10 0 100 تومان
20 چهارمضراب 3 01:36 0 100 تومان
21 پشت صحنه مثنوی مخالف در استودیو 00:27 0 100 تومان
22 مثنوی مخالف: یک شبی مجنون بخلوت گاه نار 01:26 0 100 تومان
23 مثنوی مخالف و مغلوب: ای خدا آخر نصیب من کجاست 02:42 0 100 تومان
24 ادامه مثنوی مخالف 01:07 0 100 تومان
25 حصار و فرود 02:48 0 100 تومان
26 پشت صحنه مجموعه در مثنوی مخالف 04:10 0 100 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
جلیل شهناز
علی رستمیان
فریار دیبا
ژانر
آوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
92/7766
کد کتابخانه ملی
14870

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.