تک نوازی و دو نوازی | منیر بشیر

گزیده های عود

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 قصه گیسوا 02:52 0 100 تومان
2 بین الدوالی 03:14 0 100 تومان
3 ناردین 01:38 0 100 تومان
4 بصره 03:04 0 100 تومان
5 کابوکی 02:58 0 100 تومان
6 جیمالی والی 03:26 0 100 تومان
7 قدمی بعد از نیمه شب 03:35 0 100 تومان
8 هورمان 01:57 0 100 تومان
9 هلام یا عید 02:51 0 100 تومان
10 یا حنینه 04:26 0 100 تومان
11 سنابل 02:43 0 100 تومان
12 زورونی 02:37 0 100 تومان
13 بابل 02:29 0 100 تومان
14 هلا لالیا 03:39 0 100 تومان
15 شوان 04:47 0 100 تومان
16 جانی گیتار 03:06 0 100 تومان
17 طالعه من بیت ابوها 02:20 0 100 تومان
18 ام الخلخال 04:37 0 100 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
منیر بشیر
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1395
کد مجوز
93-8523
کد کتابخانه ملی
15935
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.