آموزشی | سید رضا طباطبایی

اوجی در آواز مکتب اصفهان - لوح 1

6,000 تومان (0 )
# عنوان
1 دستگاه چهارگاه، کاش میشد که دمی را من و جانانه به هم 1 02:23 0 600 تومان
2 دستگاه چهارگاه، کاش میشد که دمی را من و جانانه به هم 2 09:48 0 600 تومان
3 آواز شوشتری، دل به سودای تو بستیم خدا می داند 13:55 0 600 تومان
4 دستگاه همایون، یارا بهشت صحبت یاران همدم است 1 06:03 0 600 تومان
5 دستگاه همایون، یارا بهشت صحبت یاران همدم است 2 13:17 0 600 تومان
6 دستگاه همایون، یارا بهشت صحبت یاران همدم است 3 02:13 0 600 تومان
7 دستگاه همایون، یارا بهشت صحبت یاران همدم است 4 06:29 0 600 تومان
8 دستگاه همایون، یارا بهشت صحبت یاران همدم است 5 01:35 0 600 تومان
9 دستگاه همایون، یارا بهشت صحبت یاران همدم است 6 02:27 0 600 تومان
10 دستگاه ماهور، آسمان پوشیده بر تن پرنیان نیلگون 07:14 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
چهارباغ بانگ
خواننده
سید رضا طباطبایی
ژانر
آموزشی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-9217
کد کتابخانه ملی
16968
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.