پاپ ایرانی | حمید پیروزنیا

اسیر عشق

800 تومان (0 )
# عنوان
1 انتظار 03:29 0 100 تومان
2 عکس چشات 03:34 0 100 تومان
3 ناخوشی 04:26 0 100 تومان
4 شب یلدا (غریبه) 04:11 0 100 تومان
5 اسیر عشق 03:59 0 100 تومان
6 انتقام 03:24 0 100 تومان
7 سکوت 03:57 0 100 تومان
8 قمار زندگی 04:15 0 100 تومان
9 پناه من 03:10 0 100 تومان
10 شبیخون زمین 03:21 0 100 تومان
11 جاده همیشه 03:56 0 100 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.