تک نوازی و دو نوازی | آریا محافظ

سروا

12,000 تومان (0 )
# عنوان
1 درآمد و بختیاری (دستگاه همایون) 03:36 0 700 تومان
2 شوشتری و میگلی (دستگاه همایون) 02:38 0 700 تومان
3 ضربی شوشتری (دستگاه همایون) 03:35 0 700 تومان
4 چهارگاه و زابل (دستگاه همایون) 01:15 0 700 تومان
5 چهارمضراب زابل (دستگاه همایون) 00:39 0 700 تومان
6 فرود (دستگاه همایون) 01:06 0 700 تومان
7 بیداد (دستگاه همایون) 01:16 0 700 تومان
8 چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) 01:36 0 700 تومان
9 اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون) 03:06 0 700 تومان
10 درآمد (آواز دشتی) 02:56 0 700 تومان
11 ضربی دشتی (آواز دشتی) 03:14 0 700 تومان
12 آواز و سارنگ (آواز دشتی) 02:15 0 700 تومان
13 چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) 02:45 0 700 تومان
14 اوج (آواز دشتی) 01:16 0 700 تومان
15 چهارمضراب اوج (آواز دشتی) 01:15 0 700 تومان
16 اشاره به رضوی (آواز دشتی) 01:59 0 700 تومان
17 سه گاه و فرود (آواز دشتی) 02:01 0 700 تومان
18 غم انگیز (آواز دشتی) 01:45 0 700 تومان

اطلاعات

ناشر
ماهور
خواننده
آریا محافظ
ژانر
تک نوازی و دو نوازی
سال انتشار
1395

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.