پاپ ایرانی | امین ابراهیمی

روزهای تردید

2,000 تومان (0 )
# عنوان
1 تنهاترین عاشق 04:09 0 200 تومان
2 روزهای تردید 04:33 0 200 تومان
3 وقتی تو با منی 03:45 0 200 تومان
4 رانده 03:20 0 200 تومان
5 گرگها 04:55 0 200 تومان
6 سفر 06:29 0 200 تومان
7 شهباز موعود 05:15 0 200 تومان
8 کمانچه (دکلمه) 02:42 0 200 تومان
9 کمانچه 03:33 0 200 تومان
10 مجنون 03:35 0 200 تومان
11 قلندر 04:32 0 200 تومان
12 سر مستی 04:00 0 200 تومان

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.