1 چهارمضراب راز آشکارا 05:37 1 500 تومان
2 عاشقم من 05:13 1 500 تومان
3 بداهه نوازی در مایه های عشاق و بوسلیک اصفهان 02:23 0 500 تومان
4 شانه 02:00 0 500 تومان
5 بداهه نوازی در گوشه بیات راجع 02:32 0 500 تومان
6 گل گلدون من 03:27 0 500 تومان
7 سنه د گالماز 04:24 0 500 تومان
8 آیریلیق 03:16 0 500 تومان
9 ساری گلین 02:40 0 500 تومان
10 فانتزی ژیلا 04:34 0 500 تومان
11 نغمه های آذری 1 03:48 1 500 تومان
12 نغمه های آذری 2 05:01 0 500 تومان
13 نغمه های آذری 3 02:18 0 500 تومان
14 نغمه های آذری 4 03:37 0 500 تومان
15 نغمه های آذری 5 02:05 0 500 تومان
16 گوشه هایی از مقامات آذری، قره باغ، شکسته، یتیم سه گاه، مقام راست 03:15 0 500 تومان
17 دو ملودی قدیمی 03:11 0 500 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.