آوازی | سینا سرلک

در بند تو آزادم

10,000 تومان (0 )
# عنوان
1 غزال 08:17 1 1,300 تومان
2 مقدمه و درآمد نوا 03:20 0 1,300 تومان
3 عشق شورانگیز 06:19 0 1,300 تومان
4 آواز و ضربی نیشابور 04:01 0 1,300 تومان
5 آواز عراق و چهارمضراب نوا 04:58 0 1,300 تومان
6 در بند تو آزادم 05:35 0 1,300 تومان
7 سرود خرد 05:55 0 1,300 تومان
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.