پاپ ایرانی | نیما علامه

مبارکم باشه

4,000 تومان (0 )
# عنوان
1 برگرد 03:15 10 500 تومان
2 سخته 03:10 7 500 تومان
3 مهلت 03:18 5 500 تومان
4 بیا کنارم باش 03:15 7 500 تومان
5 کی چشممون زد 03:18 4 500 تومان
6 پشیمونم 04:49 3 500 تومان
7 مبارکم باشه 03:32 2 500 تومان
8 تنهایی 03:28 4 500 تومان
9 روز جدایی 03:43 2 500 تومان
10 مرز محکم 05:17 2 500 تومان

اطلاعات

ناشر
میرزایی
خواننده
نیما علامه
ژانر
پاپ ایرانی
سال انتشار
1395
کد مجوز
95-9334
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.