1 دنیامو میدم 04:02 2 رایگان
2 غصه رو بیخیالش 03:21 0 400 تومان
3 میشه 03:00 1 400 تومان
4 اما می خوامت 03:33 0 400 تومان
5 کدوممون عاشقتره 03:29 0 400 تومان
6 تو رفتی 03:47 0 400 تومان
7 خوشحالم 03:13 0 400 تومان
8 سفر کردی 03:56 0 400 تومان
9 تو که میخندی 03:04 0 400 تومان
10 ساز چشات 04:24 0 400 تومان
11 آدم که عاشق میشه 03:57 0 400 تومان
12 اما میخوامت (پیانو) 03:37 0 400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.