موسیقی فیلم | کارن همایون فر

گذشته حال استمراری 1

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 ابرهای ارغوانی (سیامک شایقی) 1 00:36 0 600 تومان
2 ابرهای ارغوانی (سیامک شایقی) 2 00:31 0 600 تومان
3 اسب حیوان نجیبی است (عبدالرضا کاهانی) 03:48 0 600 تومان
4 برف روی کاج ها (پیمان معادی) 1 07:29 0 600 تومان
5 برف روی کاج ها (پیمان معادی) 2 16:16 0 600 تومان
6 بی خود و بی جهت (عبدالرضا کاهانی) 04:56 0 600 تومان
7 زندگی خصوصی آقا و خانم میم (روح ا... حجازی) 1 02:59 0 600 تومان
8 زندگی خصوصی آقا و خانم میم (روح ا... حجازی) 2 00:25 2 600 تومان
9 زندگی مشترک آقا و خانم محمودی (روح ا... حجازی) 00:48 0 600 تومان
10 سفر سبز (حسین لطیفی) 1 09:05 0 600 تومان
11 سفر سبز (حسین لطیفی) 2 08:55 0 600 تومان
12 سفر سبز (حسین لطیفی) 3 01:40 0 600 تومان
13 همه چیز برای فروش (امیر ثقفی) 06:29 0 600 تومان
14 هیچ (عبدالرضا کاهانی) 07:22 0 600 تومان
15 پنهان (مهدی رحمانی) 1 00:36 0 600 تومان
16 پنهان (مهدی رحمانی) 2 02:11 0 600 تومان
17 یک، دو، سه... پنج (محمد معیری) 1 03:11 0 600 تومان
18 یک، دو، سه... پنج (محمد معیری) 2 01:50 0 600 تومان
19 یک، دو، سه... پنج (محمد معیری) 3 00:28 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوا خورشید
آوا خورشید
خواننده
کارن همایون فر
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1392
کد مجوز
7944
کد کتابخانه ملی
15128 و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.