موسیقی فیلم | کارن همایون فر

گذشته حال استمراری 2

8,000 تومان (0 )
# عنوان
1 آکواریوم (ایرج قادری) 1 01:50 0 600 تومان
2 آکواریوم (ایرج قادری) 2 00:28 0 600 تومان
3 حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا) 1 08:55 0 600 تومان
4 حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا) 2 01:40 0 600 تومان
5 حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا) 3 07:29 0 600 تومان
6 روزهای زندگی (سیروس مقدم) 02:59 0 600 تومان
7 سلطان (مسعود کیمیایی) 1 00:25 0 600 تومان
8 سلطان (مسعود کیمیایی) 2 00:48 0 600 تومان
9 سلطان (مسعود کیمیایی) 3 00:36 0 600 تومان
10 سلطان (مسعود کیمیایی) 4 00:31 0 600 تومان
11 سلطان (مسعود کیمیایی) 6 02:11 0 600 تومان
12 سلطان (مسعود کیمیایی) 7 03:11 0 600 تومان
13 سیاوش (سامان مقدم) 1 00:45 0 600 تومان
14 سیاوش (سامان مقدم) 2 01:39 0 600 تومان
15 سیاوش (سامان مقدم) 3 09:27 0 600 تومان
16 مادرانه (جواد افشار) 09:05 0 600 تومان
17 نردبام آسمان (حسین لطیفی) 1 04:56 0 600 تومان
18 نردبام آسمان (حسین لطیفی) 2 06:29 0 600 تومان
19 هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) 2 07:22 0 600 تومان
20 پل چوبی (مهدی کرمپور) 16:16 0 600 تومان
21 15 سلطان (مسعود کیمیایی) 5 00:36 0 600 تومان
22 هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) 1 03:48 0 600 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوا خورشید
آوا خورشید
خواننده
کارن همایون فر
ژانر
موسیقی فیلم
سال انتشار
1392
کد مجوز
7944
کد کتابخانه ملی
15128 و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.