پیتر چایکوفسکی

باله ی دریاچه ی قو (لوح ۱)

کلاسیک
(0 )

8,000 تومان
1 Introduction 02:46 68 300 تومان
2 No.I Scene 02:58 13 300 تومان
3 No.II Waltz 07:16 10 300 تومان
4 No.III Scene 03:43 7 300 تومان
5 I. Intrada 02:14 6 300 تومان
6 II. Andanate Sostenuto 02:27 5 300 تومان
7 III. Allegro Semplice 01:16 5 300 تومان
8 IV. Moderato 01:09 4 300 تومان
9 V. Allegro 01:08 5 300 تومان
10 VI. Coda 01:43 2 300 تومان
11 I. Tempo Di Valse 02:26 3 300 تومان
12 II. Andante 05:43 2 400 تومان
13 III. Tempo Di Valse 01:38 3 300 تومان
14 IV.Coda 01:56 4 400 تومان
15 No.VI Pas Daction 01:58 2 300 تومان
16 No.VII Subject 00:44 1 300 تومان
17 No.VIII Dance With Goblets 05:04 2 300 تومان
18 No.IX Finale 02:39 3 300 تومان
19 No.X Scene 02:46 2 300 تومان
20 No.XI Scene 04:59 2 300 تومان
21 No.XII Scene 03:19 3 300 تومان
22 I. Tempo Di Valse II 02:26 3 300 تومان
23 II. Moderato Assai 01:40 4 300 تومان
24 III. Tempo Di Valse Act Two 01:47 4 300 تومان
25 IV. Dance Of The Little Swans 01:26 4 300 تومان
26 V. Andante Andante Non Troppo 07:18 5 300 تومان
27 VI. Tempo Di Valse 01:29 2 300 تومان
28 VII. Coda 01:41 3 300 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.