مازیار فلاحی

یادم تو را فراموش

پاپ
(1 )

4,000 تومان
1 استرس 03:20 333 400 تومان
2 دیوونه 03:07 264 400 تومان
3 عشق تو صدام 03:36 239 400 تومان
4 قسم 04:26 191 400 تومان
5 ممنونم 02:38 154 400 تومان
6 ای جونم 03:24 161 400 تومان
7 طهرون 03:12 128 400 تومان
8 دلم تنگته 03:24 147 400 تومان
9 دست بزن 03:21 110 400 تومان
10 ناردون 02:44 107 400 تومان
11 حواست به منه (ریمیکس) 02:52 119 400 تومان
12 یادم تورا فراموش 03:20 183 400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.