نورعلی برومند

نواخته های نورعلی برومند

ایرانی
(0 )

13,000 تومان
1 دستگاه ماهور (سه تار) 17:28 14 4,400 تومان
2 دستگاه شور (تار) 15:13 10 4,400 تومان
3 آواز بیات اصفهان (سنتور) 06:54 20 4,400 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.