1 پیش درآمد دشتی 07:10 37 1,200 تومان
2 ساز و آواز (درآمد، اوج) 11:51 13 1,200 تومان
3 چهار مضراب اوج 02:52 8 1,200 تومان
4 ساز و آواز (اوج، قرچه، رضوی) 04:38 6 1,200 تومان
5 تصنیف اوج (چاره ی هجران) 03:01 5 1,200 تومان
6 ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری) 09:47 8 1,200 تومان
7 ضربی شوشتری 01:46 16 1,200 تومان
8 ساز و آواز (فرود) 04:24 10 1,200 تومان
9 چهار مضراب دشتی 03:07 5 1,200 تومان
10 تصنیف غم عشق 04:01 14 1,200 تومان
11 رنگ دشتی 03:15 13 1,200 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.