محمدرضا طیار

تنها با گلها (گلهای ماندگار ۱)

پاپ
(0 )

9,000 تومان
1 برگ خزان 06:27 33 700 تومان
2 فردا تو می آیی 02:34 24 700 تومان
3 چو مرغ شب 03:34 18 700 تومان
4 ماهیگیر 02:15 16 700 تومان
5 خوشا آنان 06:35 10 700 تومان
6 بازیچه 02:47 11 700 تومان
7 مینای دل 03:30 10 700 تومان
8 مریم 04:37 14 700 تومان
9 دل مجنون 02:56 10 700 تومان
10 دو سه شبه که چشمام 04:43 15 700 تومان
11 سیمین بری 04:37 7 700 تومان
12 قسم به عشق 04:37 10 700 تومان
13 تنها با گلها 02:48 11 700 تومان
14 شانه 01:56 7 700 تومان
15 لیلی و مجنون 02:17 12 700 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.