1 تازه یادم میوفته که تو رفتی 06:20 154 800 تومان
2 آبرنگ 11:41 48 800 تومان
3 من از همه تنهاترم 03:45 63 800 تومان
4 کافی شاپ 03:52 30 800 تومان
5 خداحافظ 04:45 37 800 تومان
6 دلت وقتی که میگیره 03:56 45 800 تومان
7 تو فقط بگو نمیری 02:59 39 800 تومان
8 بارون میاد 02:48 36 800 تومان
9 گل نازم 03:08 41 800 تومان
10 تولد بی تو 06:00 30 800 تومان
11 بی طاقتم 05:37 22 800 تومان
12 یکی بود یکی نبود 09:51 16 رایگان
13 بنویس 03:21 16 800 تومان
14 از تو پنهون می کنم 02:54 23 800 تومان
15 لالایی 16:00 13 800 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.