1 شهر دیجیتالی 04:40 30 300 تومان
2 ظالم 03:39 17 300 تومان
3 شهر آهن قراضه 04:58 12 300 تومان
4 کیمیا 04:28 21 300 تومان
5 عاشق چشات منم 04:05 31 300 تومان
6 تلنگر 04:11 12 300 تومان
7 رد پای تو 02:59 12 300 تومان
8 شهر دیجیتالی (موسیقی بی کلام) 04:40 9 300 تومان
9 ظالم (موسیقی بی کلام) 04:25 9 300 تومان
10 شهر آهن قراضه (موسیقی بی کلام) 04:10 7 300 تومان
11 عاشق چشات منم (موسیقی بی کلام) 04:05 8 300 تومان
12 تلنگر (موسیقی بی کلام) 04:11 8 300 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.