فردریک شوپن

Chopin - Complete Edition Vol. 8, Waltzes, Chamber Music (1999) CD 1

کلاسیکال
(0 )

6,000 تومان
1 Grande Valse brillante in E flat major op. 18 KK 237245 05:39 7 399 تومان
2 3 Walzes op. 34 KK 549‐569 No. 1 A flat major Vivace 05:40 3 399 تومان
3 3 Walzes op. 34 KK 549‐569 No. 2 A minor Lento 05:50 3 399 تومان
4 3 Walzes op. 34 KK 549‐569 No. 3 F major Vivace 02:26 1 399 تومان
5 Walz in A flat major op. 42 KK 646662 04:02 1 399 تومان
6 3 Walzes op. 64 KK 849869 No. 1 D flat major Molto vivace 01:54 1 399 تومان
7 3 Walzes op. 64 KK 849869 No. 2 C sharp minor Tempo giusto 03:28 1 399 تومان
8 3 Walzes op. 64 KK 849869 No. 3 A flat major Moderato 03:10 1 399 تومان
9 2 Walzes op. ph. 69 KK 9881006 No. 1 A flat major Tempo di Valse 03:38 1 399 تومان
10 2 Walzes op. ph. 69 KK 9881006 No. 2 B minor 03:38 1 399 تومان
11 3 Walzes op. ph. 70 KK 10071033 No. 1 G flat major 02:48 1 399 تومان
12 3 Walzes op. ph. 70 KK 10071033 No. 2 F minor 03:20 1 399 تومان
13 3 Walzes op. ph. 70 KK 10071033 No. 3 D flat major Moderato 02:53 1 399 تومان
14 Walz in E minor op. ph. KK 1213 1214 02:58 0 399 تومان
15 Walz in A flat major op. ph. KK 1209 1211 01:26 0 399 تومان
16 Walz in E major op. ph. KK 1207 1208 Tempo di Valse 02:33 0 399 تومان
17 Walz in E flat major op. ph. KK 1212 02:50 0 399 تومان
18 Walz Sostenuto in E flat major op. ph. KK 1237 02:01 1 399 تومان
19 Walz in A minor op. ph. KK 1238 1239 Allegretto 02:45 0 399 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.