سنتی | سید احمد خان

راست پنجگاه

3,500 تومان (0 )
# عنوان
1 ادامه راست پنجگاه 07:04 0 200 تومان
2 درآمد راست پنجگاه 07:42 0 200 تومان
3 راست پنجگاه 1 09:48 0 200 تومان
4 راست پنجگاه 2 01:49 0 200 تومان
5 راست پنجگاه 3 03:05 0 200 تومان
6 ساقی نامه 06:14 0 200 تومان
7 ماوراء النهر 10:45 0 200 تومان
8 نوروز صبا 06:54 0 200 تومان
9 نوروز عرب 10:04 0 200 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی
آوای مهربانی
خواننده
سید احمد خان
ژانر
سنتی
سال انتشار
0
کد مجوز
5858
کد کتابخانه ملی
11254 و
MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.