همایون شجریان

امشب کنار غزلهای من بخواب

ارکسترال ایرانی
(0 )

14,000 تومان
1 هجوم خاطره 04:39 226 999 تومان
2 پل خواب 05:16 114 999 تومان
3 تار موی پریشان 04:25 100 999 تومان
4 سکوت بین دو حرف این گل شب بو 05:38 77 999 تومان
5 زیر سقف خیال 03:47 67 999 تومان
6 تاکر 06:04 46 999 تومان
7 اقرار پشت اقرار 05:35 40 999 تومان
8 بید 05:22 35 999 تومان
9 آغوش خالی 04:16 41 999 تومان
10 قرار 06:05 45 999 تومان
11 با تو غزل به سادگی حرف می شود 03:36 39 999 تومان
12 پیچ بن 04:53 27 999 تومان
13 بانو 04:39 29 999 تومان
14 امشب کنار غزلهای من بخواب 03:19 55 999 تومان
15 آخرین شعاع آفتاب زمستانی 05:38 34 999 تومان
16 حوا 05:04 32 999 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.